Methodes

Methodes

We verzorgen de lessen in de groepen 1 en 2 op basis van thema’s. Hiervoor gebruiken we de Oxfordmethode ‘Show and Tell’. Diverse activiteiten moedigen kinderen aan om een thema te onderzoeken. Tijdens deze activiteiten leren de leerlingen de taal die ze nodig hebben om te praten over het thema. Het doel: spelenderwijs Engels leren. De leerlingen leren zo Engelse woorden, zinnen, liedjes, rijmpjes en verhalen.
 
Vanaf schooljaar 2014/2015 krijgen de leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 één uur per week les in het Engels. Voor deze lessen gebruiken wij de methode ‘Oxford Discover’. De lessen in deze groepen volgen dezelfde thema’s als de lessen in de groepen 1 en 2. Het thema wordt geïntroduceerd met bijvoorbeeld een filmpje. Leerlingen beantwoorden vragen over het thema en worden zo aangemoedigd over het thema na te denken. Vervolgens krijgen leerlingen meer informatie zoals teksten of websites die verschillende kanten van het thema belichten. Daarna schrijven leerlingen over wat zij hebben geleerd en tenslotte geven zij hier een presentatie over.
 
In alle groepen worden de vier taalvaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken aangeleerd. Naast de taalvaardigheid stimuleert De Visserschool kritisch denken, creativiteit en samenwerking; competenties die onze leerlingen voorbereiden op een succesvolle toekomst!