Methodes

Methodes

In het tweetalig primair onderwijs krijgen kinderen vanaf groep 1 gedurende 30% tot 50% van de tijd les in het Engels.
 
Op de Visserschool verzorgen we de Engelse lessen in de groepen 1 en 2 op basis van thema’s. Hiervoor gebruiken we de Oxfordmethode ‘Show and Tell’. Diverse activiteiten moedigen kinderen aan om een thema te onderzoeken. Tijdens deze activiteiten leren de leerlingen de taal die ze nodig hebben om te praten over het thema. Het doel: spelenderwijs Engels leren. De leerlingen leren zo Engelse woorden, zinnen, liedjes, rijmpjes en verhalen. We doen dit volgens het principe: one day-one language. Dit betekent dat wij twee Engelse dagen in de week hebben waarop de leerkracht de leerlingen vnl. in het Engels aanspreekt en hen aanmoedigt zo veel als mogelijk in het Engels te antwoorden. Natuurlijk schakelt de leerkracht terug naar het Nederlands als dit nodig is. 
 
In groep 3 geven wij voornamelijk in de ochtenden veel in het Nederlands les. Dit komt omdat het aanvankelijk leesproces tijdrovend is en wij hier voldoende aandacht aan willen besteden. In de middagen wordt – waar mogelijk – thematisch in het Engels gewerkt. We gebruiken hiervoor o.a. de methode ‘Oxford Discover’. De lessen in deze groepen volgen dezelfde thema’s als de lessen in de groepen 1 en 2. Het thema wordt geïntroduceerd met bijvoorbeeld een filmpje. Leerlingen beantwoorden vragen over het thema en worden zo aangemoedigd over het thema na te denken. Vervolgens krijgen leerlingen meer informatie zoals teksten of websites die verschillende kanten van het thema belichten. Daarna schrijven leerlingen over wat zij hebben geleerd en tenslotte geven zij hier een presentatie over.
 
In de groepen 4 pikken wij het bovengenoemde principe: one day-one language weer op. Concreet zullen de leerlingen twee Engelse dagen hebben waarin luisteren, lezen, schrijven en spreken aangeleerd. We gebruiken hiervoor o.a. de methode ‘Oxford Discover.’ Vanaf volgend schooljaar gaat ook groep 5 op deze manier werken. 
 
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 krijgen versterkt Engels op onze school. Omdat zij nog niet vanaf groep 1 in het tweetalig onderwijs zijn ondergedompeld, hebben zij nl. andere leerdoelen. Concreet betekent het versterkt Engels op de Visserschool dat de leerlingen 1x per week Engelse les krijgen en verder op thematische wijze aan hun Engelse basiskennis zullen werken.  Het accent ligt vooral op de spreekvaardigheid van onze leerlingen. Ook zullen de lessen van de vakleerkrachten zo veel als mogelijk in het Engels worden gegeven. 
 
Wij voeren het tweetalig onderwijs op de Visserschool trapsgewijs in, d.w.z. dat in schooljaar 2021/22 alle leerlingen van de Visserschool van tweetalig onderwijs kunnen genieten. We bieden het nu tot en met groep 4 aan. Komend jaar gaat groep 5 kennis maken met het tweetalig onderwijs op onze school.