Global awareness

Global awareness

Een term die u vaak hoort als het over tweetalig onderwijs gaat is ‘global awareness’. Daarmee bedoelen we dat het tweetalig onderwijs niet op zichzelf staat. Het gaat niet alleen over het goed aanleren van een tweede of derde taal. Maar het maakt deel uit van een grotere beweging. Een beweging die gericht is op een meer internationale houding en internationale vaardigheden van leerlingen.
 
Met de invoer van tweetalig onderwijs krijgen leerlingen op De Visserschool niet alleen les in het Engels, maar worden zij ook onderwezen in ‘global awareness’. Deze lessen worden gekoppeld aan wereldoriëntatievakken. Zij leren over taal, culturen en landen zodat ze nu en later optimaal toegang hebben tot de internationale samenleving.

Voorbereiding op de toekomst

Tweetalig onderwijs is voor leerlingen de ultieme voorbereiding op de toekomst. Het past in deze tijd: opleidingen zijn steeds vaker in twee talen, veel jongeren lopen stage in het buitenland en werken over grenzen heen wordt steeds gebruikelijker. En het loont de moeite om al vroeg met een tweede taal te beginnen. Een kind leert de taal beter spreken en heeft een grotere woordenschat als de taal wordt aangeleerd tijdens de taalgevoelige leeftijd van 4-7 jaar. Niet alleen het aanleren van de Engelse taal verloopt beter. Leerlingen die tweetalig onderwijs volgen kunnen complexer denken, hebben een beter inzicht in talen in het algemeen, zijn sociaal vaardiger en hebben betere schoolresultaten.