Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs

Op de Visserschool geven we minimaal 30% en maximaal 50% van de tijd les in het Engels. De overige lessen vinden plaats in het Nederlands. Daarmee zijn wij de enige basisschool in Amsterdam die deze vorm van tweetalig onderwijs verzorgt. Gewone lessen als aardrijkskunde en geschiedenis worden zo veel als mogelijk in het Engels gegeven. Dat is dus iets anders dan Engelse les!
 
De start van ons tweetalig onderwijs was op 18 augustus 2014. Vanaf dat moment wordt het trapsgewijs ingevoerd. Op het moment dat de leerlingen van groep 1 – 2 in groep acht (schooljaar 2022/23) zitten, wordt in alle groepen op onze school tweetalig onderwijs gegeven. Overigens zijn er geen speciale voorwaarden voor nieuwe inschrijving voor kinderen van 4 jaar en jonger: alle kinderen (mits ze toelaatbaar zijn op een reguliere basisschool) zijn welkom. Wel kunnen er voorwaarden gesteld worden aan nieuwe kinderen (ouder dan 4 jaar) die tussendoor in onze school willen instromen. Dit heeft te maken met het Engelse niveau van onze TPO groepen.