Ouderinitiatief

Ouderinitiatief

In december 2012 zijn twee ouders gestart met een ouderinitiatief op de Visserschool. Een ouderinitiatief is een samenwerking van ouders die bewust kiezen voor De Visserschool. Zij bouwen al voordat hun kind bij ons op school zit een band op met de school, en met de andere ouders en kinderen van het initiatief.
 
Inmiddels is het ouderinitiatief gegroeid en heeft het geleid tot veel aanmeldingen. Samen kunt u als ouders opvang regelen en met de school overleggen over allerlei zaken. U kunt in contact komen met ouders van het ouderinitiatief door een mailtje te sturen naar: ouderinitiatiefdevisserschool@gmail.com.