Ouderraad

Ouderraad

Uw ideeën worden erg op prijs gesteld! Daarom hebben we naast  de medezeggenschapsraad – die een formele functie heeft – ook een Ouderraad (OR). Onze OR denkt en helpt mee op school. De leden komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Zij bespreken de hoogtepunten van de school met een leerkracht of de directeur. De ouders helpen ook bij het organiseren van activiteiten, zoals:
  • De Kinderboekenweek
  • Het Kerstdiner
  • Sportdagen
  • Schoolreisje
  • Excursies
Wij vinden het erg fijn dat we als school altijd een beroep op hen kunnen doen. Heeft u een vraag aan de OR, heeft u een goed idee of wilt u lid worden? Neem contact op via or@devisserschool.nl