MR

MR

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR denkt mee over alles wat met het beleid van De Visserschool te maken heeft. Dit kan gaan over het onderwijs, maar ook over dingen die met de school zelf te maken hebben. De MR geeft ook adviezen. In sommige gevallen beslist de MR zelfs mee.
 
De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De drie ouders vormen een vertegenwoordiging van de ouders van De Visserschool. Iedere ouder kan via de oudergeleding zijn of haar stem laten horen. De MR behandelt geen individuele problemen, maar wel onderwerpen die betrekking hebben op iedereen. U kunt contact opnemen met de MR via mr@devisserschool.nl.