Educatieve partners

Educatieve partners

Als ouder bent u onze partner in het begeleiden, opvoeden en onderwijzen van de leerling. Zo zien wij dat, en we hopen dat u dat ook zo ervaart. Wij vormen samen met u een team, dat werkt aan de ontwikkeling van uw kind. Omdat we samen verantwoordelijkheid dragen voor het opvoeden van uw kind is het belangrijk dat we op één lijn zitten. Wij verwachten van u dat u met uw kind thuis werkt en oefent met het schoolwerk, als dat wordt gevraagd door de leerkracht. Oefenen en herhalen maakt voor veel leerlingen een groot verschil. Kinderen vinden het fijn om thuis met hun ouders te praten over school, de juf, vriendjes en vriendinnetje. Vraag daarom hoe de schooldag van uw kind was. Het is voor kinderen een extra stimulans als ouders met hen meeleven.
 
Van onze kant willen we ook graag horen hoe u over het onderwijs denkt, en welke adviezen en ideeën u heeft. Dat kan via de rapportengesprekjes die een paar keer per jaar plaatsvinden. U kunt ook tussendoor een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of met de directeur, om uw inbreng te geven.