Voorschool

Voorschool

Sinds 2006 hebben wij op de Visserschool een voorschool: Peuterspeelzaal ‘t Smurfje. Speciaal bestemd voor leerlingen van 2,5 tot en met 6 jaar. Wij gebruiken op de voorschool én in de kleutergroepen een programma dat heet Ko-totaal. De poppen Puk en Ko zijn de hoofdrolspelers in dit programma. Het is thematisch opgebouwd en leert de kinderen op een speelse manier hoe de wereld in elkaar zit. De nadruk ligt op taal, sociaal-communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen. De thema’s sluiten goed aan bij de ervaringen van kinderen.
 
Meedoen aan de voorschool is natuurlijk niet verplicht. Maar het blijkt, dat kinderen die goed zijn voorbereid op de basisschool meer kans hebben om de school met succes te doorlopen. Het programma zorgt ervoor dat er geen onderbreking is in hun ontwikkeling, maar dat ze vloeiend doorgaan van de voorschool naar de basisschool. De leidsters van de peuterspeelzaal en de onderbouwleerkrachten van de school werken goed samen. Er is een duidelijk overdrachtsmoment en veel overleg.
 
In onze wijk de Baarsjes is de voorschool gratis. U vindt de voorschool in het gebouw van de Visserschool. Aanmelden kan via [invullen]