Schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakanties

Wij voeren op school een continurooster. Dat betekent dat leerlingen de hele dag op school blijven, en tussen de middag een boterham eten in de klas met hun eigen leerkracht. De schooltijden zijn:
 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur.


Vakanties (leerlingen vrij)
Start schooljaar 03 september 2018
Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018, maandag 29 oktober studiedag
Kerstvakantie 21 december 2018 vanaf 12 uur t/m 04 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 t/m 22 februari 2019, maandag 25 februari studiedag
Meivakantie 19 april 2019 t/m 3 mei 2019
Zomervakantie 11 juli 2019 t/m 25 augustus 2019
 
Feestdagen (leerlingen vrij)
 
Goede Vrijdag en Pasen 19 april 2019 t/m 22 april 2019, aansluitend aan meivakantie
Koningsdag Donderdag 27 april 2019, in meivakantie
Hemelvaartsdag 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019, aansluitend aan studiedag 11 juni 2019
 
Studiedagen (leerlingen vrij)
Studiedag 1 Maandag 29 oktober 2018, aansluitend aan herfstvakantie
Studiedag 2 Vrijdag 9 november 2018
Studiedag 3 Woensdag 21 november 2018
Studiedag 4 Donderdag 7 februari 2019
Studiedag 5 Maandag 25 februari 2019, aansluitend aan voorjaarsvakantie
Studiedag 6 Dinsdag 11 juni 2019
Studiedag 7 en 8 Donderdag 11 juli 2019 vanaf 12.00 uur t/m 12 juli 2019
(aansluitend zomervakantie)
 
Schoolbrede themaweken
Thema 1 Start: Maandag 10 september 2018.
Afsluiting: Vrijdag 19 oktober 2018
Thema 2 Start: Maandag 13 mei 2019
Afsluiting: Vrijdag 14 juni 2019
 
Belangrijke data
Welkomstkoffie Dinsdag 4 september 2018
(8:30 – 9:00 uur in de klas)
Algemene informatieavond Maandag 10 september 2018 
(18.30 – 19.15 en 19.30 – 20.15 uur in de klas van uw kind)
Onderwijsbehoeftegesprekken
(indien noodzakelijk) 
In de weken van 17 t/m 28 september 2018
Open lessen Engels 1 In de week van 15 oktober 2018
Voortgangsgesprekken In de week van 12 t/m 15 november 2018
Open lessen Vreedzame school 1 In de week van 19 november 2018
Nieuwjaarsborrel Woensdag 9 januari 2019
(13:00 – 13:30 uur in de klas)
1e Rapportgesprek In de week van 4 t/m 8 maart 2019
Kamp groep 8 Woensdag 20 t/m vrijdag 22 maart 2019
Open lessen Engels 2 In de week van 8 april 2019
Cito groep 8 Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april 2019
Schoolreisje groep 1 t/m 7 Optie: vrijdag 28 juni 2019
2e Rapportgesprek In de week van 01 juli t/m 4 juli 2019
 
Vieringen (leerlingen niet vrij)
Sinterklaasfeest Dinsdag 5 december 2018
Kerstdiner Donderdag 21 december 2018
Kerstviering Vrijdag 22 december 2018