Inschrijven

Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven op de Visserschool? In Amsterdam geldt een stedelijk toelatingsbeleid. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief en een aanmeldformulier. Een kind kan op elke school in Amsterdam aangemeld worden. Op het aanmeldformulier kunt u uw voorkeur aangeven. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna nummer 2, enzovoort. Het aanmeldformulier levert u in op de school van uw eerste voorkeur. De plaatsing gebeurt automatisch op basis van de door u aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal 6 maanden voordat uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u te horen op welke school een plaats voor uw kind is gereserveerd. Daarna kunt u uw kind inschrijven op deze school.

Voorrang op een school

Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul dan uw postcode en huisnummer in op Amsterdam.nl/schoolwijzer.

Voorrangsregels

Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt uw kind automatisch geplaatst. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels:
  • Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een oudere broer of zus op de school van eerste voorkeur;
  • Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
  • Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) (de school van eerste voorkeur) én heeft de school als voorrangsschool;
  • De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
  • Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Voordat u uw kind aanmeldt, nodigen wij u graag bij ons op school uit om te komen kijken. We organiseren hiervoor regelmatig informatieavonden voor nieuwe ouders. Dit is dan ook de 1e stap in ons aanmeldingsproces. Hier komt u meer te weten over de school en krijgt u een rondleiding door het gebouw. U kunt evt. ook een ochtend meedraaien in de groep, samen met uw zoon of dochter. 

De resterende data van de informatie-avonden in 2017 - 2018 zijn:
  • Dinsdag 29 mei 2018
  • Dinsdag 19 juni 2018
Alle open avonden starten om 19:30 uur en eindigen om 21:00 uur. Een afspraak maken hoeft niet!

Gezien het grote aantal aanmeldingen voor ons tweetalig onderwijs en onze beperkte capaciteit, komt het voor dat wij uw kind helaas niet kunnen inschrijven. Natuurlijk krijgt u tijdig zodat u uw aanmeldformulier naar de 2e school van uw keuze kunt brengen. 

Voor zij-instromende leerlingen uit Amsterdam geldt een aparte toelatingsprocedure. Dit is alleen mogelijk in het begin van het schooljaar. Indien u dit overweegt, neemt u dan ruim voor het einde van het schooljaar contact met ons op om te horen of er plaats is. Helaas is zij-instroom voor schooljaar 2018-2019 in de meeste groepen niet mogelijk in verband met het bereiken van de maximale klassengrootte en/of zorg/ondersteuningsbehoeften. Uw kind komt dan op de wachtlijst. Meer weten?  U kunt hiervoor contact opnemen met Astrid via 020 618 04 81.  Dit geldt ook voor verhuizende leerlingen van buiten Amsterdam. Wij helpen u graag! 

Meer weten? 
Gemeente Amsterdam, basisonderwijs