Visserschool

Visserschool

De Visserschool is gehuisvest in een prachtig gebouw in de stijl van de Amsterdams School. Er is bij ons, zoals op elke school, veel aandacht voor de basisvakken taal en rekenen. Maar ook creatieve vorming en sociale ontwikkeling staan bij ons hoog op de agenda. We hebben vakleerkrachten voor beeldende vorming, bewegingsonderwijs en muziek.We beschikken over: negen groepslokalen, een prachtig schoolplein, twee lesruimtes voor werken in kleine groepjes, een handvaardigheidlokaal, een werkkamer voor de intern begeleider, een werkkamer voor de directeur, een personeelskamer, een gesprekskamer, een fantastische zolder, twee magazijnen met lesmaterialen, een peuterspeelzaal met een mooi buitenspeelplein, een ouderkamer, een schoolbibliotheek, een computerlokaal, een muzieklokaal en een eigen gymzaal!